Fjellet

Mountains are giant, restful, absorbent. You can heave your spirit into a mountain and the mountain will keep it, folded, and not throw it back as some creeks will. The creeks are the world with all its stimulus and beauty; I live there. But the mountains are home.

Annie Dillard: Pilgrim at Tinker Creek

Om det er slik at landskapet rundt en bestemmer hvilke tanker det er mulig å tenke, velger jeg meg fjellet – skjønt, når man kommer over tregrensen og opplever hvor liten man egentlig er, er det kanskje mer tankefriheten som tar over, i alle fall på langtur. Fjellet kan være fryktelig, men også fantastisk; først og fremst er det herlig likegyldig til oss, der vi trår inn i en verden der vi må leve på naturens premisser, ikke våre egne. Det er ingen skam å snu.