Foto

Man regner med at det i 2021 vil tas 1,44 billioner bilder. Er vi syv milliarder mennesker, vil dette være 205 bilder per person, inkludert spedbarn og de uten kamera. Hva skulle det tjene til å velge ut 20 hva hver av et antall ulike kategorier og legge dem her, hvor ingen ser dem, bilder som ikke engang er på sosiale medier? Spørsmålet er selvfølgelig meningsløst, fordi hver enkelts historie har mening i seg selv, uavhengig av hvor mange andre historier det finnes.

Fjellet

Om det er slik at landskapet rundt en bestemmer hvilke tanker det er mulig å tenke, velger jeg meg fjellet. Les mer…

Skogen

Fortsatt kjenner vi på den forhistoriske følelsen av trygghet når vi legger hverdagen bak oss og går inn i eventyrskogen. Les mer…

Kysten

Havet har sitt eget lys, og der vannet uavbrutt tærer på landet ligger stadig nye landskap og venter på å bli fotografert. Les mer…

Byen

Vår tilstedeværelse i en by er alltid midlertidig. Flytter vi ut kommer andre til og bidrar med sin del i den kontinuerlige oppgaven det er å definere hva byen skal være. Les mer…

Friluftsliv

Friluftslivet er ikke alltid behagelig, det er kanskje derfor det er så givende. Les mer…

Kulturlandskap

Hva er natur, og hva er kultur – og hva skal vi bevare? Les mer…