Skogen

Vil du vise meg din eventyrskog? Alle burde ha en slik, og de aller fleste har det like i nærheten av der de bor. Skogen er et sted for hemmeligheter, og for selv å forsvinne inn mellom de høye kjempene som ser etter en og passer på en; et sted man blir sett av tusen skjulte øyne, men hvor ingen kan se en. Historien om skogen og historien om mennesket er uløselig knyttet sammen, og fortsatt kjenner vi på den forhistoriske følelsen av trygghet når vi legger hverdagen bak oss og går inn i eventyrskogen.