Kulturlandskap

Lite er uberørt av menneskets aktivitet – men hvor går grensen? Hva er natur, og hva er kultur – og hva skal vi bevare? Sitkagranplantasjene som monument over fortids uvitenhet? Seterlandskapene? Riksveien over fjellet?