Nordavind

Mistral blåsekvintett har i årene 2021 og fremover et langtidsprosjekt hvor vi inviterer seks norske samtidskomponister til å skrive verk basert på prosjektbeskrivelsen under. I tillegg lager vi en mikrodokumentarserie i seks deler om hver av komponistene.

Per oktober 2022 er disse komponistene inne i prosjektet:

 • Magnar Åm (Gulating) – verket fødast stadig ble urfremført 30. september/1. oktober 2022 (Trondheim, BrassWind i Bergen). Dokumentarepisoden publisert 1. oktober 2022.
 • Agnes Ida Pettersen (Hálogaland) – komponeringen er finansiert og ferdigstilles våren 2023; filming sommeren 2023 og urfremføring høsten 2023

Min rolle: Idé, søknader, film, oppfølging av komponister.

Prosjektbeskrivelse

    Se oftere mot nord.
    Gå mot vinden, du får rødere kinn.

Mistral er navnet på en vind fra nord helt sør i Frankrike, en vind fra landet langt mot nord, landet der de som bodde der før oss visste å spille på lag med naturen slik at nordavinden kunne ta dem helt til Myklagard og tilbake igjen, på handel eller på rov.

    Finn den ulendte stien. Hold den.
Den er kortere.
Nord er best.

Denne avhengigheten av vinden har vi for lengst lagt bak oss – i byene kan vi om vi vil leve nesten frikoblet fra det naturlige miljøet, vi trenger ikke engang forlate huset for å handle. Likevel illustrerer vinden vår tids store dilemma: Vindkraften som skal redde oss fra klimakrisen bidrar til naturtapskrisen; veien til togradersmålet er en smal og ulendt sti.

    Vinterens flammehimmel, sommer-
nattens solmirakel.
Gå mot vinden. Klyv berg.

Til alle tider har nordavinden vært opphav til myter og historier. Vi leter etter noen som vet, komponister som vil lete frem en fortelling om nordavinden fra sin kant av landet og la seg inspirere til å klyve berg for å hente flammehimmelen ned til oss andre.

    Se mot nord.
Oftere.

Vi vil ta med oss flammehimlene fra hvert av de fem gamle lagdømmene, samt Sápmi, inn i konsertsalene for å fortelle om nordavinden og hvordan den har merket folket opp gjennom tiden, og vi vil fortelle historiene: Både de som inspirerte verkene, og historiene om de som laget dem – hvem de var og hva de trodde på. I enden av den ulendte stien ligger det et nyinnspilt album og venter på at musikken skal skrives.

    Det er langt dette landet.
    Det meste er nord.

    - Rolf Jacobsen: Nord