Hverdagslig hver for seg

Når helheten blir mer enn bestanddelene: En hverdagslig søppelcontainer skinner i en minst like hverdagslig sølepytt, Trondheim, juli 2015 (mobilbilde)

Comments are Disabled