Lange skygger

Skyggene strekker seg tvers over plenen og beskytter et svinnende spor av gress som fortsatt holder på morgenrimet, solen tegner et gyllent omriss om silhuetten av de bladløse trærne, det er bare de minste grenene som beveger seg. Like nedenfor klemmer bølgene fra fergen som legger til kai seg inn i kanalen, skimrende, skummende, de fukter nedsiden av bildekkene som henger langs kaiene, bretter seg rundt baugen på en av redningsselskapets båter, og flyter stille inn under den traffikerte vippebroen før de ruller ut i havnebassenget på den andre siden, svakt halvmåneformede, slik at de to i hver sin kajakk blir liggende og vippe opp og ned. I et hjørne innmed broen står en mann i et nødvendig ærend, han kikker nervøst opp på fotgjengerne som passerer like over; selv om utseendet røper at han ofte går ute, blir det aldri likegyldig, for vi ser alltid på hverandre, og det han står og gjør synliggjør noe om hvem han er, noe om hva han ikke har.

Satt opp mot den skarpe høstluften er det som om det varmende sollyset er ekstra klart, for ansiktet husker fremdeles sluddbygene fra kvelden før; han var ute også da, men under en annen bro, for her nede ved sjøen trekker det kaldt på slike kvelder. De skal bygge tre og et halvt tusen nye boliger på jordet der oppe, tre og et halvt tusen leiligheter til Oslo-priser, for avstandene krymper, og storbyen nærer sin sjel på bekostning av naboene den legger under seg og gjør til forsteder. Resultatet: Vanlige arbeidsfolk blir presset enda lengre ut. Han hadde jobbet på verftet i noen år, ryddet, løftet, rengjort, spist matpakke, slipt, stablet, sortert, hatt kaffepauser, gått hjem når skiftet var over; nå går flere av de andre som takket nei til omskolering på trygd, men ikke han, det vil han aldri gjøre, om han så må tigge, og det må han iblant, men han stjeler aldri. Pensjonen har han etter ærlig arbeid.

Han ser over på de nye leilighetene på andre siden av havnen. De står for vekst, for fremgang, men folk er ikke hjemme. Det meste av døgnet sitter de på et kontor for å få råd til å ha en leilighet de ikke bruker annet enn noen få timer på hver side av søvnen, og da går de gjerne ut for å spise, eller på kino. Galskap! Hvis han hadde vært i deres sko, ville han jobbet deltid, garantert, og hatt en dag eller to i uken han kunne sitte ved havnen og se lyset komme og gå, gå gjennom gatene uten den travle energien som driver de handlende videre til neste ærend, sitte inne i stuen hjemme og tenke på kulden og vinden utenfor.

På den annen side: Han ville fortsatt være bundet til å tjene andre tre eller fire dager i uken, bundet av forventninger, bundet til å omgås de riktige vennene, bundet av pengene som hele tiden måtte gå i balanse med alle de faste utgiftene, faste avtalene. Inn på konto, ut av konto. Nå er han i det minste en fri mann, uten gjeld til noen bank, uten å stå i gjeld til noen annen; helsen skranter, men han lever, i det ligger en mulighet. Fergen over fjorden er gratis for gående.

Our expeditions are but tours, and come round again at evening to the old hearth-side from which we set out. Half the walk is but retracing our steps. We should go forth on the shortest walk, perchance, in the spirit of undying adventure, never to return— prepared to send back our embalmed hearts only as relics to our desolate kingdoms. If you are ready to leave father and mother, and brother and sister, and wife and child and friends, and never see them again—if you have paid your debts, and made your will, and settled all your affairs, and are a free man—then you are ready for a walk.

Henry David Thoreau: Walking

Båten legger fra land slik den pleier, og bølgene brer seg i kjølvannet av den, slår mot odden, kaiene og innløpet til kanalen. Han sitter på benken og ser den bli mindre og mindre, ser bølgene ebbe ut og neste båt som nærmer seg ute på fjorden. Det er kveld igjen.

Comments are Disabled