Flimmer

flimmerfiltret
hver for seg sammen
i en angstedderkopp,

åtte hender der vi ikke vil,   vil,
at de skal være;
utenfor, innenfor,
later vi som,
tror vi,
vet vi,
håper vi

kan ikke

du og jeg, han og du,
jeg og hun, han og henne,
jeg og han, du og henne,
hun  alene,
jeg  alene,
du  alene,
han  alene

15 seconds of fame,
choose your frame, name;
later som, tror, vet, håper

kan ikke

i mørket: angstskrik (later som)
avstanden
  når vi ikke vet hvor langt vi kan falle, alene, (tror)
avstanden
  når vi innser hvor langt det er, sammen, (vet)
avstanden
  til de som er oss nær, (håper)
  som holder oss på avstand (kan ikke)

individuelt avhengige
gjensidig
av hverandre
  mer enn andre
  er av oss

(oppsummering av danseforestillingen «Flirren» (Rubato/Ufer studios))

Comments are Disabled