Uke 14: Voff – stilleben

En bolle skåret ut av en kåte fra et tre, for anledningen snudd opp-ned og plassert på et notestativ for å få et hint av en fin refleksjon. Slik kan man også løse mangel på «ukens bilde» en søndag kveld når man egentlig skulle stått og pakket koffert.

Comments are Disabled