Monthly Archives: juli 2015

Trøndersk sommer

Hviler i påvente av livgivende solskinn, slik vi gjør i Trøndelag sommeren 2015; Ladestien, Trondheim, juli 2015 (mobilbilde)

Grønt over og under vann

Grønt både over og under vann i en bekk ved Kobberdammen i Bymarka, Juni 2015

Grønt både over og under vann i en bekk ved Kobberdammen i Bymarka, Juni 2015

Ila-elven

En liten rusletur langs nedre del av Ilavassdraget åpenbarte både linjer og fine elvesvinger. Bra mobilen lå i lommen. 

Ilaelven, Trondheim, juli 2015 (mobilbilde)

  

Elvesving take I, Ilaelven, Trondheim, juli 2015 (mobilbilde)

  

Elvesving take II, Ilaelven, Trondheim, juli 2015 (mobilbilde)

 

Underveis

image

En gul liten snegle på tur over veien med en perfekt Fibonacci-spiral på ryggen. Han eller hun fikk fortsette ufortrødent etter å ha blitt avfotografert, lykkelig uvitende om sin ventende berømmelse på denne nettsiden.

Strøm rundt en stein

Stein i bekk, nedenfor Kobberdammen i Bymarka, Juni 2015

Stein i bekk, nedenfor Kobberdammen i Bymarka, Juni 2015