Et speil ingen stein makter å knuse

Denne podkasten presenterer tolv sammensetninger av Telemanns fantasier for solo fløyte (spilt på obo) og egne tekster: To sider av det samme, musikken og språket, den ordløse fortellingen og den talte melodien, skal møtes i tolv forsøk på å nærme seg erfaringene det nye året stiller til rådighet for oss. Tolv gesamtkunstwerk som skal bøte på en verden som er nicht zusammen.

Se episode 0 (Hva er dette?) for mer om bakgrunnen for prosjektet.

Sorry, episodes not found